Smanjenje gubitaka vode i rehabilitacija i dogradnja vodovodnog i kanalizacionog sistema Pale - Jahorina

Smanjenje gubitaka vode i rehabilitacija i dogradnja vodovodnog i kanalizacionog sistema Pale - Jahorina

Vrijeme rada: 12.2013. - 08.2015.

Investitor: Opština Pale

HIDROGRADNJA

Copyright © Buk Promet 2019. Sva prava zadržana. Hosted & developed by th!nk