Izgradnja privremenog nasipa na lokalitetu „Orlovo polje“, MZ Janja

Izgradnja privremenog nasipa na lokalitetu „Orlovo polje“, MZ Janja

Izgradnja privremenog nasipa na lokalitetu „Orlovo polje“, MZ Janja, Bijeljina, sa šljunčanom saobraćajnicom u kruni nasipa u dužini od 1725 m.

Vrijeme rada: 09.2014. - 11.2014.

Investitor: JU "Vode Srpske" Bijeljina

HIDROGRADNJA

Copyright © Buk Promet 2019. Sva prava zadržana. Hosted & developed by th!nk