Vodovod i kanalizacija Pale

Vodovod i kanalizacija Pale

Smanjenje gubitaka vode i revitalizacija i dogradnja vodovodnog i kanalizacionog sistema Pale - Jahorina - komponenta II i III

Izgradnja cjevovoda  "Koran-Luke 2 (Blok 6.)-Luke 1", rekonstrukcija pumpne stanice "Prača" i izgradnja glavnog fekalnog kanalizacionog kolektora u užem gradskom području opštine Pale.

Prikaži mapu

Copyright © Buk Promet 2024. Sva prava zadržana. Hosted & developed by itsystem