Uređenje kanala Dašnica u Bijeljini

Uređenje kanala Dašnica u Bijeljini

Prva komponenta projekta odnosi se na rekonstrukciju spojnog kanala između kanala Dašnica i Majevičkog obodnog kanala u dužini od 750 metara, rekonstrukciju spojne građevine između kanala Dašnica i Glogovac, te rekonstrukciju dijela kanala Dašnica u dužini od 320 metara. 

Druga komponenta odnosi se na uređenje kanala Dašnica kroz grad Bijeljina u dužini od 2,1 kilometar. 

Radiće se regulacija korita u dužini od 2,1 kilometra, a uređenje obodnih sadržaja će biti izvršeno na oko 1,85 kilometara. Širina uređenog pojasa sa desne nizvodne strane variraće od tri do osam metara i služiće kao pješačko-biciklistička staza i ujedno kao zona umirenog saobraćaja. Na desnoj strani su predviđena i mjesta za mala dječija igrališta, galerije i platforme za odmor i relaksaciju, dok je na lijevoj strani kanala predviđena izgradnja pješačke staze u dužini od oko 660 metara.

Prikaži mapu

Copyright © Buk Promet 2023. Sva prava zadržana. Hosted & developed by itsystem