Radovi na izgradnji hidrantske mreže i mehanizacije na deponiji „Brijesnica" u Bijeljini.

Radovi na izgradnji hidrantske mreže i mehanizacije na deponiji „Brijesnica" u Bijeljini.

Vrijeme rada: 05.2009. -10.2009.

Investitor: JP "EKO DEP" Bijeljina

HIDROGRADNJA

Copyright © Buk Promet 2018. Sva prava zadržana.